25 jan | Kommittémöte: Ytskydd

Kommittémöte

Ytskyddskommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Ytskyddskommittén.

Datum: 25 januari
Plats: Digitalt

28 jan | Kommittémöte: Säkerhet

Kommittémöte

Säkerhetskommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Säkerhetskommittén.

Datum: 28 januari
Plats: Digitalt

9 feb | Kommittémöte: El

Kommittémöte

Elkommittén träffas digitalt och diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Elkommittén.

Datum: 9 februari
Plats: Digitalt

12 feb | Kommittémöte: Mekan

Kommittémöte

Mekankommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Mekankommittén.

Datum: 12 februari
Plats: Digitalt

16 feb | Workshop potentialutjämning

Workshop

Potentialutjämning - när, var hur? Äntligen får du svaren! 
Denna workshop är för dig som vill vara förberedd inför de releaser som är på väg och få klarhet kring potentialutjämning. Workshop genomförs av SSG i samarbete med och under ledning av Cecilia Axelsson, som förmodligen är landets ledande expert inom området.

Läs mer och anmäl dig här.

Datum: 16 februari
Plats: Digitalt

18 feb | Kommittémöte: Driftsäkerhet och effektivitet

Kommittémöte

Driftsäkerhet och effektivitetskommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Driftsäkerhet och effektivitetskommittén.

Datum: 18 februari
Plats: Digitalt

5 mar | Kommittémöte: Rörsystem

Kommittémöte

Rörsystemkommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Rörsystemkommittén.

Datum: 5 mars
Plats: Digitalt

24 mar | Nätverksträff: CLP-nätverket

Möte

SSGs CLP-nätverk träffas digitalt och diskuterar säkerhet, teknik, regelverk och kompetens inom området för klassificering och märkning av kemiska produkter enligt AFS 2016:1, AFS 2017:3 och CLP-förordningen. Läs mer om CLP-nätverket.

Datum: 24 mars
Plats: Digitalt

24 mar | SSG Säkerhetskonferens 2021

Konferens

SSG Säkerhetskonferens är ett av Sveriges största forum för arbetsmiljö och säkerhet och har arrangerats sedan 2006. Varje år samlas ett stort antal deltagare, verksamma inom arbetsmiljö, säkerhet, arbetarskydd och liknande, både från industrin, forskning och myndigheter, för att diskutera viktiga frågor kring ämnet och lyssna på föreläsningar. Läs mer och anmäl dig!

Datum: 24 mars
Plats: Digitalt

25 mar | Kommittémöte: Säkerhet

Kommittémöte

Säkerhetskommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Säkerhetskommittén.

Datum: 25 mars
Plats: Digitalt

29 mar | Kommittémöte: Bygg

Kommittémöte

Byggkommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Byggkommittén.

Datum: 29 mars
Plats: Digitalt

19 apr | Kommittémöte: Ytskydd

Kommittémöte

Ytskyddskommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Ytskyddskommittén.

Datum: 19 april
Plats: Digitalt

20 apr | Kommittémöte: Mekan

Kommittémöte

Mekankommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Mekankommittén.

Datum: 20 april
Plats: Digitalt

22 apr | Kommittémöte: Driftsäkerhet och effektivitet

Kommittémöte

Driftsäkerhet och effektivitetskommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Driftsäkerhet och effektivitetskommittén.

Datum: 22 april
Plats: Digitalt

27 apr | Kommittémöte: Bygg

Kommittémöte

Byggkommitténs träffas digitalt för årets vårmöte, där pågående projekt och kommande händelser diskuteras. Läs mer om Byggkommittén.

Datum: 27 april
Plats: Digitalt

4 maj | Kommittémöte: El

Kommittémöte

Elkommittén träffas digitalt och diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Elkommittén.

Datum: 4 maj
Plats: Digitalt

18 maj | Kommittémöte: Mekan

Kommittémöte

Mekankommittén träffas digitalt, alternativt på Gruvöns bruk, för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Mekankommittén.

Start: 18 maj
Slut: 19 maj
Plats: Digitalt alt. Gruvöns bruk

25 maj | Kommittémöte: Ytskydd

Kommittémöte

Ytskyddskommittén träffas digitalt för årets vårmöte, där pågående projekt och kommande händelser diskuteras. Läs mer om Ytskyddskommittén.

Start: 25 maj
Slut: 26 maj
Plats: Digitalt

26 maj | Kommittémöte: Driftsäkerhet och effektivitet

Kommittémöte

Driftsäkerhet och effektivitetskommittén träffas digitalt, alternativt på Vallviks bruk, för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Driftsäkerhet och effektivitetskommittén.

Start: 26 maj
Slut: 27 maj
Plats: Digitalt alt. Vallviks bruk

28 maj | Kommittémöte: Rörsystem

Kommittémöte

Rörsystemkommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Rörsystemkommittén.

Datum: 28 maj
Plats: Digitalt

3 jun | Kommittémöte: Säkerhet

Kommittémöte

Säkerhetskommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Säkerhetskommittén.

Datum: 3 juni
Plats: Digitalt

13 aug | Kommittémöte: Rörsystem

Kommittémöte

Rörsystemkommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Rörsystemkommittén.

Datum: 13 augusti
Plats: Digitalt

25 aug | Kommittémöte: Säkerhet

Kommittémöte

Säkerhetskommittén träffas för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Säkerhetskommittén.

Start: 25 augusti
Slut: 26 augusti
Plats: Ej klart

26 aug | Kommittémöte: Driftsäkerhet och effektivitet

Kommittémöte

Driftsäkerhet och effektivitetskommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Driftsäkerhet och effektivitetskommittén.

Datum: 26 augusti
Plats: Digitalt

17 sep | Kommittémöte: Rörsystem

Kommittémöte

Rörsystemkommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Rörsystemkommittén.

Datum: 17 september
Plats: Digitalt

5 nov | Kommittémöte: Rörsystem

Kommittémöte

Rörsystemkommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Rörsystemkommittén.

Datum: 5 november
Plats: Digitalt

10 dec | Kommittémöte: Rörsystem

Kommittémöte

Rörsystemkommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Rörsystemkommittén.

Datum: 10 december
Plats: Digitalt